3 ukers gratis abonnement på Dagsavisen

Er du like glad i aviser som oss, nøler du ikke når du får muligheten til å prøve ut en avis i flere uker helt gratis. Nå kan du prøvelese Dagsavisen gratis i 3 uker. Du trenger ikke å si opp, leveringen stopper automatisk etter 3 uker.

Tilbudet gjelder kun nye abonnenter i Norge, og det er kun tillatt med en prøve pr. husstand.

For levering til postnr over 4000 og utlandet tilfaller et portotillegg.

Fakta om Dagsavisen:

Avisen er en uavhengig morgenavis med hovedvekt på stoff fra Oslo og Akershus, men de  har mye stoff av nasjonal interesse – særlig politikk. Dagsavisens vinkling er godt forankret i arbeiderbevegelsens idéer om frihet, demokrati og likeverd. Avisen har mye spennende stoff innen kultur,  innenriks, utenriks, kommentarer (Arne Strand er en skikkelig slugger!), reiseliv, utdanning og økonomi.